ක්ෂණික ඇමතුම් : 0777 - 77-10-64

අප ගැන

ජාතික ආරක්ෂාව මෙන්ම රටේ ස්ථාවරත්වය සඳහා ආහාර සුරක්ෂිතභාවය ද අත්‍යවශ්‍ය ය. විවිධ අවි-ආයුධවලින් සන්නද්ධ වූ ආක‍්‍රමණවලින් රටක් සහ ජාතියක් විනාශ කළ හැකිවා සේ ම ‘‘ආහාර’’ නම් ජීව අවිවලින් ද රටක් හා ජාතියක් විනාශ කළ හැකි ය. ජනතාව පරිභෝජනය කරන ආහාර ජාන විකෘති කර ඇත්නම්, වස-විස මුසුකර ඇත්නම්, පෝෂ්‍ය කොටස් ඉවත් කර ඇත්නම් සහ වෙනත් විවිධ ක‍්‍රම මගින් දූෂණය කර ඇත්නම් එම ආහාර පරිභෝජනයට ගන්නා පාරිභෝගිකයින්ට අත්වන්නේ ද අකල් මරණයන් පමණි. වර්තමානයේ මෙරට මිලියන විසි දෙකක් පමණ වූ ජනගහනයෙන් සාතිශය බහුතරයක් පෙළෙන මාරාන්තික රෝග සමූහයකට ප‍්‍රමුඛත ම හේතුව ඉහත ආකාරයෙන්ය දූෂ්‍ය වූ ආහාර පරිභෝජනය කිරීමේ වැරැදි රටාවකට ගොදුරුව සිටීමයි. රටකට එහි …
Read More

මිළ දර්ශනය සහ භාණ්ඩ ඇණවුම් කිරීම